Informacja dla użytkowników pieców na biomasę montowanych w 2017 r.