99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – APEL W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ DRUGIEJ