niedziela, 21 styczeń 2018, Imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

Pogoda w Janowie

Kompleks SKR1 działka 2317/29

Położenie
Nazwa lokalizacji: 
Kompleks SKR1 działka 2317/29
Miasto / Gmina: 
Borownica, gmina Janów Lubelski
Powiat: 
janowski
Województwo: 
lubelskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 
1,0023 ha
Kształt działki: 
trójkąt
Możliwości powiększenia terenu: 
Możliwość rozszerzenia powierzchni przez zakup obu działek równocześnie (Kompleks SKR1 oraz SKR2), wówczas jest możliwy upust w cenie zakupu.
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: 
ok. 22 PLN/m2 netto, cena netto 245 287,50 zł
Właściciel / właściciele: 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Urzędowy woj. lubelskiego Nr 173, poz. 2422 z dnia 28.09.2004 r.) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXVIII/249/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lipca 2009 r. (Dziennik Urzędowy woj. lubelskiego Nr 110, poz. 2492 z dnia 22.09.2009 r.) Kompleks 3.5. przeznaczony jest pod funkcje przedsiębiorczości (przemysł, składy, bazy, usługi komercyjne) oznaczone symbolem A 5.21 PP, PS, PB, UC, KS. Wyklucza się funkcje mieszkaniowe oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Szczegółowe warunki realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami w/w planu w oparciu o wyrys i wypis z tego planu.
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: 
RIVa – 0,7736 ha, RIVb – 0,2071 ha, RV – 0,0216 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 
1-1,5m
Obecne użytkowanie: 
grunt rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: 
nie
Poziom wód gruntowych [m]: 
-
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
nie
Przeszkody podziemne: 
nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 
nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Wyklucza się przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Kompleks położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.
Budynki i zabudowania na terenie: 
nie
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): 
droga asfaltowa o szer. 6-7 m
Autostrada / droga krajowa [km]: 
Droga krajowa 19, 74 – 290 m, Autostrada A4 – 250 km
Kolej [km]: 
Szastarka – 16 km, Zaklików – 25 km
Bocznica kolejowa [km]: 
Szastarka – 16 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: 
Jasionka koło Rzeszowa – 80 km, Świdnik koło Lublina – 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: 
Lublin 75 km, Rzeszów 85 km
Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: 

Nie - Warunki przyłączenia ustala Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: od 100 m (do 1 MW) do ok. 2000 m (pow. 1 MW)
Napięcie [kV]: 15
Dostępna moc [MV]: 5 MW i więcej

Gaz na terenie: 

Tak - Linia średniego ciśnienia

Odległość przyłącza od granicy działki [m]: w granicy działki
Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]: -
Średnica rury [mm]: 160 mm
Dostępna objętość [Nm3/h]: -

Woda na terenie: 

Nie - Nowowybudowana sieć wodociągowa, PVC Dn160

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: ok 10 m
Dostępna objętość [m3/24h]: PVC Dn160

Kanalizacja na terenie: 

Nie - Nowowybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, fi 300

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: ok 10 m
Dostępna objętość [m3/24h]: fi 300

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: 
ok. 2 km
Telefony: 

Nie - Trwają rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. na uzbrojenie terenu w sieć teleinformatyczną, wybudowana kanalizacja teletechniczna

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: -

Uwagi: 

1. Możliwość rozszerzenia powierzchni przez zakup obu działek równocześnie (Kompleks SKR1 oraz SKR2).

Osoby do kontaktu : 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Piotr Szabat
ul. Bialska 11
23-300 Janów Lubelski
tel. kom. 698668934
skrjanowlub@interia.pl

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www