środa, 20 wrzesień 2017, Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

Pogoda w Janowie

Kompleks 8

Położenie
Nazwa lokalizacji: 
Kompleks 8
Miasto / Gmina: 
Borownica, gmina Janów Lubelski
Powiat: 
janowski
Województwo: 
lubelskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 
0,69 ha (powierzchnia nie włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
Kształt działki: 
prostokąt
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: 
wg. operatu szacunkowego
Właściciel / właściciele: 
Gmina Janów Lubelski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
Kompleks 8 przeznaczony jest pod funkcje przedsiębiorczości (przemysł, składy, bazy, usługi komercyjne .
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: 
RIVa – 0,69 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 
Brak danych
Obecne użytkowanie: 
Grunt rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: 
Nie
Poziom wód gruntowych [m]: 
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
nie
Przeszkody podziemne: 
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Wyklucza się niektóre przedsięwzięcia mogące bardzo znacząco oddziaływać na środowisko.
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): 
Droga asfaltowa o szer. 6-7m.
Autostrada / droga krajowa [km]: 
Droga krajowa 74 i 19 (od 2020– S19); - w linii prostej dojazd- 0,45 km; Autostrada A4 – 90 km
Kolej [km]: 
Szastarka – 16 km; Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Bocznica kolejowa [km]: 
Szastarka – 16 km; Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: 
Jasionka koło Rzeszowa – 80 km, Świdnik koło Lublina – 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: 
Lublin 75 km
Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: 

Tak - Warunki przyłączenia ustala Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: od ok. 300 m (do 1 MW) do ok. 2000 m (pow. 1 MW)
 • Napięcie [kV]: 15
 • Dostępna moc [MV]: do 10 MW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym
Gaz na terenie: 

Tak - Linia średniego ciśnienia

 • Odległość przyłącza od granicy działki [m]: przy granicy działki
 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]: -
 • Średnica rury [mm]: 160 mm
 • Dostępna objętość [Nm3/h]: -
Woda na terenie: 

Tak - Nowowybudowana sieć wodociągowa, PVC Dn160

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: wodociąg biegnie przy granicy działki
 • Dostępna objętość [m3/24h]: PVC Dn 160
Kanalizacja na terenie: 

Tak - Nowowybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, fi 300

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: sieć kanalizacji sanitarnej biegnie przy granicy działki
 • Dostępna objętość [m3/24h]: fi 300
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: 
nie
Telefony: 

Nie - Trwają rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. na uzbrojenie terenu w sieć teleinformatyczną, wybudowana kanalizacja teletechniczna

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: -
Uwagi: 

Co oferuje Janów Lubelski inwestorom?
- Punkt Obsługi Inwestora zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji;
- zaufanie i rekomendacje firm, które już zainwestowały;
- bogate zaplecze kadrowe (w granicach janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Borownica” działają także firmy z kapitałem zagranicznym z branży metalowej: Caterpillar Poland i Fortaco) wraz z możliwością przeszkolenia pracowników;
- rozbudowaną platformę ulg i preferencji;
- wydzielone tereny pod funkcje przedsiębiorczości z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
- niskie ceny gruntów w porównaniu z cenami w regionie;
- uzbrojone tereny inwestycyjne;
- dogodne położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, przy głównych drogach krajowych (19 – docelowo S19 i 74);
- certyfikaty potwierdzające aktywność samorządu lokalnego, m.in.: Samorząd dla Inwestora – Partner Centrum Obsługi Inwestora, Grunt na medal oraz Gmina Przyjazna Inwestorowi;
- jesteśmy liderem w Polsce w pozyskaniu środków unijnych, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia;

1. Kompleks wchodzi w obszar Podstrefy Janów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym.
2. W przypadku pojawienia się inwestora – deklaracja Rejonu Energetycznego do przebudowy linii napowietrznych na kablowe.
3. Program pomocy de minimis (zwolnienia z podatku od nieruchomości) zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 18 marca 2008 r., zmieniony Uchwałą Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 kwietnia 2008 r. – uchwały opublikowane w Dzienniku Urzędowym woj. Lubelskiego w dniu 20 czerwca 2008 r., wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj. Lubelskiego i obowiązują do 31 grudnia 2013 r. (Uchwała na lata 2014-2020 w trakcie opracowywania)
4. Nabycie gruntu przez inwestora:
- zakup gruntu w formie przetargu – wg. operatu szacunkowego
- użytkowanie wieczyste – pierwsza opłata: do 25% wartości wylicytowanej w drodze przetargu, a następnie rocznie 3% wylicytowanej ceny przez okres trwania użytkowania.

Osoby do kontaktu : 

Adam Łukasz

e-mail: adam.lukasz@janowlubelski.pl

Katarzyna Dzadz

e-mail: obslugainwestora@janowlubelski.pl

Punkt Obsługi Inwestora

 Referat Promocji i Rozwoju

+48 15/ 87 24 313

 www.janowlubelski.pl

http://www.janowlubelski.pl/borownica_panorama/borownica.html

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www