piątek, 22 czerwiec 2018, Imieniny: Pauliny, Flawiusza, Agenora

Pogoda w Janowie

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
41

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

42

Wniosek o przyznanie środków finansowych z GFOŚiGW

51

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego 

52

Wniosek - prawo wodne - ugoda

63

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

64

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci

65

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

66

Wniosek o wydanie decyzji na włączenie do układu komunikacyjnego miasta (budowa zjazdu na posesję)

67

Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnej na ustawienie tablicy reklamowej

68

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewozy krajowe

Karty informacyjne

051

Karta informacyjna - najem lokalu mieszkalnego

063

Karta informacyjna do wniosku na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

064

Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci

065

Karta informacyjna do wniosku na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

066

Karta informacyjna na włączenie do układu komunikacyjnego miasta - budowa zjazdu na posesję

068

Karta informacyjna do wniosku na wydanie zezwolenia na przewozy krajowe

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www