poniedziałek, 23 lipiec 2018, Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

Pogoda w Janowie

Referat Architektury i Nieruchomości

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących

01

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

- Informacja o załącznikach do wniosku o u.w.z.

---
 

- Przykład wniosku o ustalenie warunków zabudowy

---

02

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

03

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

04

Wniosek o wyrys i wypis z MPZP

05

Wniosek o wyrys i wypis ze SUiKZP

06

Wniosek o wydanie opinii-zaświadczenia

07

Wniosek o sporządzenie-zmianę MPZP

08

Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUiKZP

09

Wniosek o zmianę przeznaczenia w MPZP

10

Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy ulicy

11

Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości

21

Wniosek o opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

22

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

23

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

24

Wniosek o sprzedaż lokali mieszkalnych

25

Wniosek o dzierżawę gruntu do trzech lat lub powyżej trzech lat

26

Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy

27

Wniosek o sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz

28

Wniosek o wykonanie lub rezygnację z prawa pierwokupu

29

Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowych

30

Wniosek o wykreślenie zadłużenia hipotecznego

31

Wniosek o zbycie gruntów przez Gminę w drodze bezprzetargowej

32

Wniosek o zbycie gruntów przez Gminę w drodze bezprzetargowej

33

Wniosek o nabywanie nieruchomości gruntowych przez Gminę

Karty informacyjne

001

Karta informacyjna - decyzja o warunkach zabudowy

002

Karta informacyjna - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji

003

Karta informacyjna - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

004

Karta informacyjna - Wyrys i wypis z planu

005

Karta informacyjna - Wyrys i wypis ze studium

006

Karta informacyjna - zaświadczenia i opinie

007

Karta informacyjna - Przyjmowanie wniosków o sporządzenie MPZP

008

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu SUiKZP

009

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu MPZP

010

Karta informacyjna - Nadawanie lub zmiana nazw ulic

011

Karta informacyjna - Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www