poniedziałek, 20 listopad 2017, Imieniny: Anatola, Rafała, Edmunda

Pogoda w Janowie

Referat Architektury i Planowania

  1. Współdziałanie w opracowywaniu, uzgadnianiu, opiniowaniu i zatwierdzaniu studiów i planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
  2. Bieżąca analiza skutków realizacji i ocena aktualności planów zagospodarowania przestrzennego.
  3. Wspomaganie koncepcyjne i projektowe inwestycji komunalnych w zakresie architektury i urbanistyki.
  4. Nadzorowanie architektoniczne realizacji inwestycji komunalnych oraz nadzorowanie utrzymania obiektów i terenów publicznych w zakresie architektury.
  5. Uzgadnianie lokalizacji, warunków zabudowy i projektów architektonicznych istotnych dla miasta inwestycji.
  6. Inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Kierownik referatu
Inspektor ds. planowania

Kierownik Referatu:
Jolanta Zezulińska

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 26.

tel.: 15 872-43-29
architektmiejski@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www