Weather in Janów

Investment Offers

Gmina Janów Lubelski
6.2843 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
3.8714 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
0.7988 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
0.8054 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
0.5790 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1.4022 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
3.5423 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1.5157 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Spółdzielnia Kółek Rolniczych ~ 45 ha
~45 ha
Do uzgodnienia ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych
Gmina Janów Lubelski
0.6917 ha (powierzchnia nie włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 23 PLN/m2
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim
1,0023 ha
ok. 22 PLN/m2 netto, cena netto 245 287,50 zł
Gmina Janów Lubelski
1.0125 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 24 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1, 2864 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 24 PLN/m2
Gmina Janów Lubelski
1.0126 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
ok. 24 PLN/m2
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme for Lubelskie Voivodeship 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www