wtorek, 22 maj 2018, Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Pogoda w Janowie

Zespół Szkół Zawodowych – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE!

Zespół Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim od roku szkolnego 2013/2014 rozpoczyna kształcenie dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: ślusarz, stolarz, technik administracji.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ):

- są elastyczną i wygodną formą uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowy poziom wykształcenia

- skracają czas uzyskania zawodu

- ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i po jego zdaniu otrzymanie od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

- Nauka jest bezpłatna

- Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele

- Rekrutacja bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń

- Możliwość uzupełnienia wykształcenia na miejscu w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – nauka również w systemie zaocznym.

WYMAGANE DOKUMENTY -

- Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- 3 zdjęcia

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki zawodu.

• Aby brać udział w kursie w zawodzie ŚLUSARZ lub STOLARZ i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

• Nauka trwa 1rok, tj. 2 semestry

• Słuchacz po uzyskaniu kolejnej kwalifikacji oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł technika.

Aby brać udział w kursie w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2013 ROKU!!!

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www