sobota, 18 listopad 2017, Imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny

Pogoda w Janowie

UWAGA! Świadczenia wychowawcze będą wypłacane nie wcześniej niż 25-go dnia każdego miesiąca

UWAGA!

Świadczenia wychowawcze będą wypłacane nie wcześniej niż 25-go dnia każdego miesiąca (dotyczy dni pracy Urzędu Miejskiego).

W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W związku z okresem świątecznym w miesiącu grudniu, termin planowanej wypłaty w/w świadczeń jest przewidziany 18 grudnia 2017r.
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www