wtorek, 22 maj 2018, Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Pogoda w Janowie

Umowa z PGKiM podpisana

Z dniem 1 lipca 2013 roku, weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku, która zobligowała wszystkie gminy i miasta w Polsce do zmiany metody zagospodarowania odpadami. W związku z tym, tego dnia w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim została podpisana umowa dotycząca świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nieruchomości położonych na terenie naszej gminy. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Janów Lubelski reprezentowaną przez Krzysztofa Kołtysia – Burmistrza Janowa Lubelskiego, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim, reprezentowanym przez Cezarego Jasińskiego – Prezesa Zarządu i Zbigniewa Zielińskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Czesław Krzysztoń – Wiceburmistrz i Monika Machulak – Skarbnik Urzędu Gminy, Anna Szkup – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki oraz Tomasz Jaworki podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadami.

Zaznaczmy, że wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponadto w zakres rzeczowy wchodzi także zaopatrzenie nieruchomości w worki na frakcję suchą, frakcję biodegradowalną. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru odpadów zgromadzonych w PSZOK-u działającym na terenie Gminy Janów Lubelski, co najmniej 1 raz na 2 miesiące oraz odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, odpadów budowlanych itp. Odbiór ten odbędzie się w ramach tzw. wystawki, mającej miejsce z częstotliwością 4 razy w roku.

Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu umowy to kwota rzędu 2 799 687, 50 zł. W przetargu mającym miejsce dnia 14 czerwca br. zgłosiły się trzy firmy: EKO- KRAS Sp. z o.o z Kraśnika zaproponował kwotę 3 448 605, 00 zł, EKOLAND Sp. z o.o także z Kraśnika kwotę 4 075 477, 50 zł. Najniższą cenę zaproponowała firma PGKiM z Janowa Lubelskiego - 2 799 687, 50 zł  która wygrała przetarg. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www