wtorek, 22 maj 2018, Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Pogoda w Janowie

Jak działa moja gmina?

   W czwartek 2 października 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim odbyła się  symulacja wyborów do władz gminy.  Było to pierwsze działanie w ramach projektu  Jak działa moja gmina?  Uczestniczy w nim 15 szkół   z różnych rejonów Polski . 

Projekt ma na celu zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania i pracą samorządu poprzez interaktywne działania. Odbędzie się jeszcze gra miejska ( marzec – maj 2015)i wydarzenie własne wymyślone i przygotowane przez młodzież ( maj 2015).  Symulację i grę miejską prowadzą trenerzy z Fundacji Schumana, uczestniczą w całym projekcie ochotnicy. W symulacji wzięli udział chętni uczniowie z klas trzecich (tegoroczni wyborcy) i klasa II c. Uczniowie tej ostatniej prowadzą przez cały czas trwania projektu monitoring kampanii wyborczej, wyborów i pracy nowej Rady Gminy Janów. 

Celami dodatkowymi projektu są:

- zachęcenie młodzieży do udziału w wyborach samorządowych, 

-zainspirowanie jej do działań na rzecz swojej małej ojczyzny,

- integracja społeczności lokalnej,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupach, komunikowania się, selekcji informacji,

-pogłębienie świadomości obywatelskiej młodych ludzi. 

Projekt realizuje cele kształcenia i rozwija umiejętności zapisane w podstawie programowej takich przedmiotów jak : wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, historia i społeczeństwo, język polski.

Działania nie mają charakteru partyjnego, organizatorzy nie są powiązani z żadnym ugrupowaniem politycznym, a celem projektu nie jest  wsparcie jakiegokolwiek komitetu wyborczego.

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

                                                                Koordynator lokalny - Maria Krzosek

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www