środa, 26 wrzesień 2018, Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Pogoda w Janowie

Goście z Mołdawii z wizytą w naszym mieście

Dzisiaj tj. 6 listopada br., nasze miasto odwiedziła kilkudziesięcioosobowa delegacja z Mołdawii. Odbyła się ona w ramach wizyty kulturalno – gospodarczej. Po wizycie w Janowie Lubelskim grupa samorządowców wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami zawitała także do sąsiedniej gminy Modliborzyce, a dokładnie do Wierzchowisk. Goście przyjechali z  gminy  Ciuciulea w powiecie (regionie) Głodeni. Wśród nich był Wójt Ilie Calistru.

Delegacja została serdecznie powitana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia w Urzędzie Miejskim. Delegacja z Mołdawii zapoznała się z prezentacją multimedialną prezentującą walory naszej gminy, którą przedstawiła Katarzyna Dzadz – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju UM. Po omówieniu prezentacji przez Panią Kierownik, Pan Burmistrz zapoznał gości z sytuacją społeczno – gospodarczą naszej gminy, przybliżył również jej strukturę budżetową, opowiedział o przeobrażeniach Janowa Lubelskiego w ciągu minionych lat.

Jak zaznaczyliśmy wyżej, wizyta miała charakter studyjny, czyli jej głównym celem było poznanie historii, kultury, gospodarki naszej gminy, jej głównych gałęzi rozwoju. Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim, goście zwiedzili nasze miasto: Janowską Kolegiatę, Park Rekreacji ZOOM NATURY, Strefę Inwestycyjną „Borownica”, kolejno udali się na spotkanie z pracownikami Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” . Delegacji mołdawskiej towarzyszyła Natalia Gmurkowska – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www